De politiek van het presidentiële tijdperk

President Biden vierde maandag zijn 81e verjaardag, omdat uit een peiling in Monmouth blijkt dat driekwart van de kiezers bedenkingen heeft bij het ingaan van een mogelijke tweede termijn. Uit dezelfde peiling blijkt dat minder dan de helft van dezelfde kiezers hetzelfde denkt over de 77-jarige Donald Trump. Politiek commentator Dr. Tracy Pearson voegt zich bij Jim om zijn mening te geven over ‘The Final 5’.