Rusland gebruikt ‘leugen’ over genocide als voorwendsel om te vernietigen, zegt Oekraïne tegen het Wereldgerechtshof

DEN HAAG, 19 september – Oekraïne heeft vandaag tegen het hoogste gerechtshof van de VN in Den Haag gezegd dat Rusland het voeren van oorlog tegen Oekraïne rechtvaardigt door zich te beroepen op “een vreselijke leugen”, namelijk dat de invasie van Moskou bedoeld was om een ​​vermeende genocide te stoppen.

“De internationale gemeenschap heeft de Genocideconventie aangenomen om te beschermen; Rusland beroept zich op de Genocideconventie om te vernietigen”, zei de Oekraïense vertegenwoordiger Anton Korynevych tegen de rechters.

Hij riep het Internationale Gerechtshof (ICJ) op om te beslissen dat het jurisdictie heeft om de zaak volledig te behandelen en uiteindelijk te oordelen dat Rusland herstelbetalingen moet betalen voor de invasie onder een vals voorwendsel.

“Kan een staat valse beschuldigingen van genocide gebruiken als voorwendsel om steden te vernietigen, burgers te bombarderen en kinderen uit hun huizen te deporteren? Als het Genocideverdrag zo cynisch wordt misbruikt, staat deze rechtbank dan machteloos? Het antwoord op deze vragen moet ‘nee’ zijn”, zei Korynevych.

Gisteren heeft Rusland er bij het Internationaal Gerechtshof, ook bekend als het Wereldgerechtshof, op aangedrongen de zaak nietig te verklaren, omdat het beweerde dat de juridische argumenten van Kiev “hopeloos gebrekkig” waren.

Oekraïne bracht de zaak voor het Internationaal Gerechtshof, ook wel bekend als het Wereldgerechtshof, dagen na de Russische invasie op 24 februari vorig jaar.

Kiev stelt dat Rusland het internationaal recht schendt door te zeggen dat de invasie gerechtvaardigd was om een ​​vermeende genocide in Oost-Oekraïne te stoppen.

Oekraïne zegt dat er geen risico op genocide bestond in Oost-Oekraïne, waar het sinds 2014 tegen door Rusland gesteunde troepen vocht, en dat het genocideverdrag geen invasie toestaat om een ​​vermeende genocide te stoppen.

De hoorzittingen, die tot 27 september zullen duren, zullen zich niet verdiepen in de merites van de zaak, maar zullen zich in plaats daarvan concentreren op juridische argumenten over jurisdictie. Het verdrag definieert genocide als misdaden gepleegd “met de bedoeling een nationale, etnische, raciale of religieuze groep als zodanig geheel of gedeeltelijk te vernietigen”.

Oekraïne heeft al één hindernis overwonnen toen de rechtbank in maart vorig jaar in haar voordeel besliste in een voorlopige beslissing in de zaak. Op basis daarvan beval de rechtbank Rusland om de militaire acties in Oekraïne onmiddellijk te staken.

Rusland heeft tot nu toe de bevelen van het Internationaal Gerechtshof om zijn militaire acties te stoppen genegeerd en de rechtbank heeft geen mogelijkheid om zijn beslissingen af ​​te dwingen, maar deskundigen zeggen dat deze gevolgen kunnen hebben voor de compensatiebetalingen na de oorlog. – Reuters