Vogelgriep veroorzaakt wijdverbreide achteruitgang van Britse zeevogels, waarschuwt RSPB-liefdadigheidsinstelling | Natuur | Nieuws

De achteruitgang van maar liefst zeven Britse vogelsoorten zou veroorzaakt kunnen zijn door de vogelgriep, waarschuwde de RSPB.

Van de dertien soorten die in het onderzoek van de liefdadigheidsinstelling zijn opgenomen, vertoonden er negen een achteruitgang, waarvan er drie te wijten zijn aan de vogelgriep.

Nog eens twee werden beschreven als “zeer waarschijnlijk toe te schrijven” aan de ziekte.

De rol van de ziekte bij andere dalingen is minder duidelijk en vereist verder onderzoek, aldus de organisatie.

Katie-jo Luxton, directeur natuurbehoud van de RSPB, zei: “Met zijn ruige kustlijn en talloze kleine eilanden voor de kust is Groot-Brittannië mondiaal belangrijk voor zeevogels.

“Decennia lang hebben we echter niet voor deze natuurlijke schatten gezorgd en onze zeevogelpopulaties zijn dramatisch afgenomen als gevolg van onze acties; de introductie van invasieve roofdieren op eilanden die nesten en kuikens vernietigen, en de toenemende gevolgen van klimaatverandering die de beschikbaarheid van hun voedsel beïnvloeden.

“Deze nieuwe studie laat zien dat de vogelgriep kan worden toegevoegd aan de lange lijst van dingen die onze zeevogels verwoesten.”

Negen van de dertien soorten die in het rapport zijn opgenomen, zijn in aantal met ruim 10 procent afgenomen sinds eerdere onderzoeken tussen 2015 en 2021.

Bij Jan-van-gent, Grote Jager en Roze Stern is deze daling grotendeels toe te schrijven aan de vogelgriep, terwijl bij Grote Sterns en Visdiefstern de ziekte waarschijnlijk de oorzaak is.

De vogelgriepuitbraak onder wilde vogels in Groot-Brittannië begon in 2021 en heeft geleid tot de dood van tienduizenden mensen

Mevrouw Luxton zei: “We weten dat natuurbeschermingsinspanningen en slim beleid, zoals de recente aankondiging van zandspiering, werken en de veerkracht van onze zeevogels helpen vergroten om beter bestand te zijn tegen welke nieuwe storm dan ook aan de horizon.

“Maar we hebben onze regeringen nodig om deze inspanningen uit te voeren en plannen te maken voor een toekomst waarin onze zeevogels deel uitmaken van een bloeiend marien milieu.”