Barclays kondigt nieuw beleid aan dat de financiering van olie- en gasprojecten beperkt

Barclays, een belangrijke speler in de banksector, heeft aanzienlijke wijzigingen aangekondigd in zijn financieringsbeleid met betrekking tot olie- en gasprojecten.

Volgens een rapport van de BBC heeft de bankgigant besloten te stoppen met de directe financiering van nieuwe ondernemingen in de olie- en gassector en de kredietverlening aan energiebedrijven die op zoek zijn naar uitbreiding van de productie van fossiele brandstoffen te beperken. Deze stap komt te midden van een escalerende druk op Barclays om zijn steun voor de fossiele-brandstofindustrie te verminderen, die door verschillende belanghebbenden steeds intensiever wordt.

Volgens een rapport van het Rainforest Action Network was Barclays tussen 2016 en 2021 de grootste financier van de fossielebrandstofsector in Europa, met een bijdrage van iets minder dan 16,5 miljard dollar in 2022. Dit bedrag markeert echter een grote daling ten opzichte van voorgaande jaren, wat wijst op een veranderende houding ten opzichte van de financiering van fossiele brandstoffen.

Het besluit van Barclays om de directe financiering van olie- en gasprojecten te beperken omvat verschillende aspecten. Het omvat het afzien van de financiering van projecten die gericht zijn op het uitbreiden van de olie- en gasproductie, samen met de bijbehorende infrastructuur.

Bovendien heeft de bank beloofd de directe financiering van projecten in ecologisch gevoelige gebieden zoals het Amazonegebied en de poolcirkel stop te zetten. Bovendien zal Barclays stoppen met het financieren van projecten die betrokken zijn bij de winning, verwerking of transport van olie uit oliezanden. Hoewel dit besluit een belangrijke verschuiving betekent, is het van cruciaal belang op te merken dat directe financiering voor specifieke projecten slechts een fractie uitmaakt van de totale kredietverlening van Barclays aan de fossiele-brandstofsector.

De nieuwe kredietbeperkingen van Barclays reiken verder dan olie en gas en omvatten ook de mijnbouw en de opwekking van kolengestookte energie.

Verschillende andere Europese banken, waaronder HSBC, Lloyds, BNP Paribas, Societe Generale en Credit Agricole, hebben eerder soortgelijke toezeggingen gedaan om de financiering van fossiele brandstoffen te beperken. Desondanks is er kritiek ontstaan ​​op de vermeende mazen in het plan van Barclays. ShareAction, een groep die pleit voor verantwoord beleggen, heeft haar bezorgdheid geuit over de uitsluiting van bedrijven die zich uitsluitend richten op de winning van fossiele brandstoffen, inclusief fracking, wat volgens hen aanzienlijke ecologische en sociale risico’s met zich meebrengt.

In reactie op de aankondiging van Barclays heeft Make My Money Matter, een groep met prominente figuren als Emma Thompson en Richard Curtis, het plan ontoereikend geacht, zowel qua reikwijdte als qua ambitie. Tony Burdon, de CEO van Make My Money Matter, benadrukte dat hoewel Barclays andere Europese banken heeft ingehaald bij het uitsluiten van directe projectfinanciering voor fossiele brandstoffen, de vastgestelde beperkingen slechts een fractie van de totale olie- en gasleningen dekken.

Barclays heeft zijn standpunt verdedigd door te benadrukken dat de olie- en gasfinanciering een klein deel van zijn totale activiteiten uitmaakt. Ondanks deze bewering wordt de bank geconfronteerd met voortdurende kritiek van milieuactivisten, aandeelhoudersactivisten en andere belanghebbenden, wat de groeiende vraag van financiële instellingen weerspiegelt om hun praktijken in overeenstemming te brengen met duurzame en klimaatbewuste principes.