De EU moet de besluitvorming vóór de uitbreiding herzien – Frans-Duits document door Reuters

2/2

©Reuters. Een grote vlag van de Europese Unie ligt in het midden van het Schumanplein, buiten het hoofdkwartier van de Europese Commissie, aan de vooravond van de Dag van Europa, ter herdenking van de verklaring van Robert Schuman in 1950, in Brussel, België, 8 mei 2021. REUTERS/Yves Herman

2/2

Door Jan Strupczewski

BRUSSEL (Reuters) – De Europese Unie moet haar besluitvorming en financiering radicaal herzien voordat ze kan accepteren dat meer landen zich tegen 2030 aansluiten bij het blok van 27 landen, aldus een document dat in opdracht van experts van de Franse en Duitse regering is opgesteld.

Acht landen hebben momenteel de officiële status van kandidaat-lidstaat voor de EU – Turkije, Oekraïne, Moldavië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië – terwijl twee, Georgië en Kosovo, potentiële kandidaat-lidstaten zijn.

“Om geopolitieke redenen staat de uitbreiding van de EU hoog op de politieke agenda, maar de EU is nog niet klaar om nieuwe leden te verwelkomen, noch op institutioneel, noch op beleidsvlak”, aldus het rapport dat dinsdag in Brussel aan de EU-ministers werd gepresenteerd.

Het document, waarin staat dat het niet mag worden gezien als een weergave van de standpunten van Parijs en Berlijn, maar toch door de twee landen werd gepresenteerd, zegt dat de EU al haar besluiten met gekwalificeerde meerderheid moet nemen, in plaats van bepaalde gebieden voor unanieme overeenstemming te reserveren.

“De instellingen en besluitvormingsmechanismen zijn niet ontworpen voor een groep van maximaal 37 landen en … ze maken het zelfs voor de 27 moeilijk om crises effectief te beheersen en strategische beslissingen te nemen”, aldus het rapport.

De EU heeft unanieme besluiten nodig over het buitenlands en veiligheidsbeleid, belastingen, EU-financiën, bepaalde terreinen van justitie en binnenlandse zaken en sociale zekerheid en bescherming.

Het unanimiteitsvereiste is door sommige regeringen en deskundigen bekritiseerd omdat het de ontwikkeling van de EU substantieel vertraagt ​​of zelfs blokkeert, aangezien alle beslissingen op deze gebieden moeten worden teruggebracht tot de kleinste gemene deler.

Maar om dit te veranderen zouden wijzigingen in de EU-verdragen nodig zijn, wat een lang en moeilijk proces zou zijn en waarvoor op zichzelf unanimiteit nodig zou zijn.

Het document roept ook op tot een versterking van de voorwaarde dat een regering de rechtsstaat en de EU-waarden moet naleven om EU-geld te krijgen, aangezien het blok al jaren worstelt met nationalistische en autoritaire regeringen in Polen en Hongarije.

Het document dringt er bij de EU op aan om haar verdragen te wijzigen om de uitgifte van gemeenschappelijke EU-schulden mogelijk te maken en de begrotingscyclus van de huidige zeven jaar te verkorten van vijf jaar – de ambtstermijn van de Europese Commissie en het Parlement.

Het zegt dat de EU-begroting, die nu ongeveer 1% van het bruto nationaal inkomen van de EU per jaar bedraagt, moet worden verhoogd om het toenemende aantal taken die de EU als blok uitvoert, aan te kunnen, en dat er permanent nieuwe inkomstenbronnen aan moeten worden toegewezen.

Ten slotte zegt het document dat sommige landen in de EU de kans moeten krijgen om nauwer samen te werken dan andere, en zo vier niveaus van Europese integratie te vormen.

De diepste integratie zou plaatsvinden in de binnenste cirkel, vergelijkbaar met de eurozone die de gemeenschappelijke munt hanteert en de paspoortvrije Schengen-reiszone.

Het tweede niveau zou de EU zelf zijn; een nog grotere kring zou bestaan ​​uit geassocieerde leden die zouden deelnemen aan de interne markt voor goederen en diensten van de EU en zich zouden houden aan de gemeenschappelijke beginselen van de EU.

Tenslotte zou er de Europese Politieke Gemeenschap zijn – een door Frankrijk voorgesteld forum dat vorig jaar werd gelanceerd – als buitenste laag voor politieke samenwerking zonder gebonden te hoeven zijn aan het EU-recht, aldus het rapport.